שכונה ירוקה

אדמות גני יהודה יושבת על אדמה חקלאית, וכיום השטח מיועד כאזור לפיתוח עירוני.
שטח השכונה הוא כ-820 דונם שכוללים שטחים למגורים, מסחר, שטחים פתוחים לציבור, מבנים ומוסדות ציבור.
לאורך הצד המערבי של השכונה עובר נחל אונו מצפון לדרום, אשר משמש בית גידול טבעי לסוגי צמחייה ובעלי חיים שונים.
לאורך הנחל מתוכנן פארק עירוני בשטח של מעל 80 דונם לרווחת התושבים אשר יכלול מתקני ספורט וכושר, מתקני משחקים לכול הגילאים, גינת כלבים, אזור לימוד אקולוגי-סביבתי ושטחים ירוקים ופתוחים רבים לרגיעה. לאורך הפארק ישולבו פסלים סביבתיים.
לאורך רחובות השכונה יהיו שזורים עצי צל גבוהים, אשר יתרמו לויזואליות ולהצללה נאותה.
כמו כן, מתוכננים רצף של שצ"פים, שבילי הליכה ורכיבה על אופניים היוצרים נגישות גבוהה בין כול חלקי השכונה ללא תלות ברכב הפרטי.
התכנית הסביבתית של שכונה מתוכננת תוך מזעור הפגיעה בחי ובצומח, ועמידה בדרישות תכנוניות וטכנולוגיות המבטיחות מניעת מפגעים סביבתיים ועמידה בהוראות ודיני איכות הסביבה.
דבר זה יצור מרקם שכונתי אשר משלב את העירוני והכפרי יחד.

תכנית שטחים פתוחים

תכנית שבילי אופניים

תכנית שבילי הולכי רגל