שכונה נקייה

בשכונת גני יהודה תבוצע מערכת אוטומטית לאיסוף פניאומלי של פסולת.
במערכות זו משליכים המשתמשים את הפסולת דרך פתחים או נקודות כניסה יעודים הממוקמים בתוך הבניין או בשטחים העירוניים.
נהוגה הפרדה לזרמי פסולת שונים וקיימות נקודות כניסה ייעודיות לכל זרם.
הפסולת מאוחסנת זמנית בנקודת הכניסה בהמתנה למחזור איסוף ע"י המערכת הראשית בהתאם לסוג הפסולת.
הפסולת הממוינת מועברת ע"י צנרת למרכז האיסוף.
ממרכז זה מועברת הפסלת על ידי משאיות למרכזי מחזור והטמנה.
המערכת מבוקרת ונשלטת ממרכז בקרה איסוף הפסולת נעשה ללא עובדים, למעט ביצוע עבודות תחזוקה לפי הצורך.

יתרונות

  • חסכון בצרכי כ"א לאיסוף פסולת
  • חסכון בדלק ופליטת מזהמים
  • צמצום השטח לאצירת הפסולת בתוך ומחוץ למבנה
  • מניעת מפגעי רעש וריח
  • ערכים אסטטיים – מניעת חשיפה ויזואלית לפסולת
  • עידוד הפרדה בין סוגי פסולת
  • נגישות גבוהה למשתמשים
  • יתרון לגודל מבחינת עלויות