תיאור הפעילויות
 1. להלן המשימות שמבוצעות באתר בימים אלו:
  • מדידת השטח עבור תכנון מפורט.
  • חתכי בדיקה וחפירות הצלה על ידי רשות העתיקות לבחינת הימצאות עתיקות בשטח המוכרז עתיקות.
  • התקשרות חוזית עם מתכנני כבישים ונוף.
  • הכנת חלופות לשיווק רמ"י.
  • קידוחי בדיקת קרקע לביסוס מערך התשתיות.
 1. משימות בתקופה הקרובה:
  • תכנון מפורט
  • הכנת אומדן לעבודות פיתוח על בסיס התכנון המפורט.
  • שיווק ראשוני
  • עבודות עפר על בסיס תכנון מפורט.

רשם: אינג' רוסלן רייזלמן
ראש צוות הקמה