רשות העתיקות

רשות העתיקות מבצעת חפירות הצלה לשחרור השכונה לטובת שיווק מגרשים ע"י רמ"י.